Algemeen
De algemene voorwaarden van Loof & Leijs Letterpress zijn van toepassing op alle goederen en/of diensten die Loof & Leijs Letterpress levert. Door schriftelijke bevestiging van een overeenkomst met Loof & Leijs Letterpress verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de voorwaarden en de bijbehorende betaalverplichting.

Digitale proefdruk
Het uiteindelijk ontwerp ontvang je als digitale proefdruk in PDF. Controleer deze goed op mogelijke fouten. Bij goedkeuring van de digitale proefdruk wordt het drukproces gestart. Loof en Leijs Letterpress is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het ontwerp. Een op de pers gedrukte proefdruk van het ontwerp is niet mogelijk.

Letterpress techniek
Anders dan bij digitaal gestuurd printwerk is letterpress een ambachtelijke druktechniek. Iedere kaart wordt handmatig gemaakt, daarbij gebruik makend van oude persen. Kleine afwijkingen ten opzichte van het digitale ontwerp zijn mogelijk. De kleur van de digitale proefdruk kan soms erg verschillen met die van de kleur op het beeldscherm en is niet leidend. Van de werkelijke inktkleur kan een inktstaaltje worden opgevraagd. Kleuren die op wens van de klant met de hand gemengd worden kunnen iets afwijken van het origineel. Door de letterpress techniek kan de kleur door de oplage heen iets verlopen en kan er een tintverschil ontstaan tussen kaarten onderling. Loof & Leijs Letterpress doet haar uiterste best om de gewenste kleur altijd zo dicht mogelijk te benaderen en de intensiteit ervan te behouden. Alle drukwerk wordt met veel zorg en aandacht gemaakt.

Handgeschept papier
Het handgeschepte papier wordt gemaakt van katoenpulp. Deze pulp wordt gemaakt van katoenlinten en recycle materiaal van 100% katoen. Dit geeft het papier een robuust uiterlijk met hier en daar wat onregelmatigheden en soms zichtbaar recycle materiaal. Deze kan van invloed zijn op de scherpte en diepte van het drukwerk. Ook de grammage tussen de kaarten onderling kan licht verschillen.

Productie van de kaarten
De werkelijke productie van de kaarten zal goed en duidelijk met jullie worden besproken. Loof & Leijs Letterpress produceert alleen op werkdagen en is dicht op zaterdag, zondag en feestdagen.

Auteursrechten
Alle ontwerpen van Loof & Leijs Letterpress zijn auteursrechtelijk beschermd en de klant kan geen enkel recht hieraan ontlenen. De ontwerpen blijven eigendom van Loof & Leijs Letterpress, mogen worden opgenomen in de collectie en gebruikt worden voor wederverkoop. Loof & Leijs Letterpress mag, met instemming van de klant, het gerealiseerde product gebruiken voor promotie en/of publiciteit. Loof & Leijs Letterpress draagt hierbij de zorg dat persoonsgegeven als adressen, telefoonnummers e.d. niet herleidbaar zijn. Persoonsgegevens zullen zonder instemming nooit aan derden worden verstrekt tenzij Loof & Leijs Letterpress tenzij dit verplicht is op basis van wet- en/of regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Levering van de kaarten
Bij een schriftelijk akkoord op de digitale proefdruk wordt de werkelijke productie gestart. Loof & Leijs heeft uiterlijk 7 werkdagen nodig om de bestelling te voltooien en over te dragen aan het transportbedrijf. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Enveloppen kunnen in
overleg eerder geleverd worden. Er is een minimum afname van 40 kaarten.

Annulering
De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Loof & Leijs Letterpress met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Loof & Leijs Letterpress ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen; de kosten die Loof & Leijs Letterpress reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ontwerpkosten, gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

Betaling
De productie gaat van start nadat de volledige factuur is voldaan. Loof & Leijs Letterpress is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging door het te laat betalen van de factuur.
 
Verzending
De verzending verloopt via DHL of PostNL. Binnen Nederland wordt in principe het pakket de volgende werkdag of op zaterdag geleverd. Dit is geen garantie. Loof & Leijs Letterpress heeft, na het afgeven van het pakket, geen invloed op de bezorgtijd en is in geen enkel geval aansprakelijk voor bezorgtijden van het ingeschakelde transportbedrijf